เรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมที่เราให้บริการรวมถึงจุดแข็งของกรดซัลฟูริกครบวงจรเรายินดีต้อ

นรับความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและจะตอบสนองทันที

เพื่อสอบถามใด ๆ ที่เราได้รับ

ติดต่อเราตอนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทร. (+66) 2 886 2000 แฟกซ์ (+66) 2 886 2919

อีเมล ssbkk@saksriindustry.co.th

SAKSRI รายการสินค้า
Product
สินค้า
Standard มาตรฐาน
Form แบบฟอร์ม
Sulphuric Acid 98%
กรดกำมะถัน 98%
TIS41
LIQUID - ของเหลว
Sulphuric Acid 70%, 50%, 45%, 35%
กรดกำมะถัน 70%, 50%, 45%, 35%
TIS41
LIQUID - ของเหลว
Ammonium Alum
สารส้มใส
TIS 165
LUMP#1,#2,#3 / POWDER ก้อน#1,#2,#3/ ผง
Aluminium Sulphate 8%
สารส้มขุ่น 8%
TIS 165
LIQUID - ของเหลว
Aluminium Sulphate 16%
สารส้มขุ่น 16%
TIS 165
LUMP, STONE, POWDER ก้อน,หิน,ผง
Sulphur
ก่ามะถัน
FLAKE, LUMP, INGOT, POWDER, LIQUID เกล็ด,ก้อน,ลิ่ม,ผง,ของเหลว
Aluminium Hydroxide
แป้งอลูมิน่า
POWDER ผง
Sodium Hydroxide 50%
โซดาไฟน้ำ 50%
LIQUID ของเหลว
Hydrochloric Acid 35%
กรตเกลือ 35%
LIQUID ของเหลว
ผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟิวริกรายใหญ่ในประเทศไทย
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th

เรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมที่เราใ

ห้บริการรวมถึงจุดแข็งของกรดซัลฟูริกครบวงจรเรายิ

นดีต้อนรับความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและจะตอ

บสนองทันที

เพื่อสอบถามใด ๆ ที่เราได้รับ

ติดต่อเราตอนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทร.

(+66) 2 886 2000 แฟกซ์ (+66) 2 886 2919

อีเมล ssbkk@saksriindustry.co.th

PROPRODUCT
PACKAGING
DELIVERY QUANTITY
SULPHURIC ACID 98% TIS 41- 2529
TANKER
TANKER 12 METRIC TONS
SULPHURIC ACID 98% TIS 41- 2529
35 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS - 6 WHEEL TRUCK
SULPHURIC ACID 70%
TANKER
10 METRIC TONS
SULPHURIC ACID 70%
30 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS - 6 WHEEL TRUCK
SULPHURIC ACID 50%
TANKER
10 METRIC TONS
SULPHURIC ACID 50%
30 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS - 6 WHEEL TRUCK
SULPHURIC ACID 45%
TANKER
10 METRIC TONS
SULPHURIC ACID 30%
TANKER
10 METRIC TONS
AMMONIUM ALUM LUMP NO.1, NO.2 POWDER TIS 165-2542
30 KILO BAGS
150 - 200 BAGS - 6 WHEEL TRUCK 400 BAGS 20 WHEEL TRUCK
AMMONIUM ALUM LUMP NO.3 POWDER TIS 165-2542
150 KILO BAGS
150 - 200 BAGS - 6 WHEEL TRUCK 400 BAGS 20 WHEEL TRUCK
ALUMINIUM SULPHATE 16% (SOLID) LUMP, STONE, POWDER TIS 165-2542
50 KILO BAGS
100 -120 BAGS 6 WHEEL TRUCK
ALUMINIUM SULPHATE 8% (LIQUID) TIS 165-2542
TANKER
12 METRIC TONS
ALUMINIUM SULPHATE 8% (LIQUID) TIS 165-2542
25 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS 6 WHEEL TRUCK
SULPHUR INGOT, LUMP, PHRILL
50 KILO BAGS
150 - 200 BAGS - 6 WHEEL TRUCK 400 BAGS 20 WHEEL TRUCK
SULPHUR POWDER , ROLLED, LUMP
25 KILO BAGS
100 - 120 BAGS 6 WHEEL TRUCK
SULPHUR LIQUID
TANKER
10 -20 METRIC TONS
SODIUM HYDROXIDE 50% (LIQUID)
TANKER
12 METRIC TONS
SODIUM HYDROXIDE 50% (LIQUID)
30 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS - 6 WHEEL TRUCK
HYDROCHLORIC ACID 35% (LIQUID)
TANKER
12 METRIC TONS
HYDROCHLORIC ACID 35% (LIQUID)
20 KILO CARBOYS
150 - 200 CARBOYS - 6 WHEEL TRUCK
ALUMINIUM HYDROXIDE KB-30 (AUSTRALIA/DRY GRADE)
1 METRIC TON BAG
12 BAGS 10 WHEEL TRUCK
ALUMINIUM HYDROXIDE KB-30 (CHINA/WET GRADE)
1 METRIC TON BAGS
12 BAGS 10 WHEEL TRUCK
SODIUM HYPOCHLORITE 10% (LIQUID)
TANKER
12 METRIC TONS
FERROUS SULPHATE (HEPTA HYDRATE)
50 KILO BAGS
150 - 200 BAGS - 6 WHEEL TRUCK 400 BAGS 10 WHEEL TRUCK
FERROUS SULPHATE (HEPTA HYDRATE)
25 KILO BAGS
100 - 120 BAGS 6 WHEEL TRUCK
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
ผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟิวริกรายใหญ่ในประเทศไทย