เรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมที่เราให้บริการรวมถึงจุดแข็งของกรดซัลฟูริกครบวงจรเรายินดีต้อ

นรับความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและจะตอบสนองทันที

เพื่อสอบถามใด ๆ ที่เราได้รับ

ติดต่อเราตอนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทร. (+66) 2 886 2000 แฟกซ์ (+66) 2 886 2919

อีเมล ssbkk@saksriindustry.co.th

SAKSRI รายการสินค้า
Product
สินค้า
Standard มาตรฐาน
Form แบบฟอร์ม
Sulphuric Acid 98%
กรดกำมะถัน 98%
. 41
LIQUID - ของเหลว
Sulphuric Acid 70%, 50%, 45%, 35%
กรดกำมะถัน 70%, 50%, 45%, 35%
. 41
LIQUID - ของเหลว
Ammonium Alum
สารส้มใส
. 165
LUMP#1,#2,#3 / POWDER ก้อน#1,#2,#3/ ผง
Aluminium Sulphate 8%
สารส้มขุ่น 8%
. 165
LIQUID - ของเหลว
Aluminium Sulphate 16%
สารส้มขุ่น 16%
. 165
LUMP, STONE, POWDER ก้อน,หิน,ผง
Sulphur
ก่ามะถัน
FLAKE, LUMP, INGOT, POWDER, LIQUID เกล็ด,ก้อน,ลิ่ม,ผง,ของเหลว
Aluminium Hydroxide
แป้งอลูมิน่า
POWDER ผง
Sodium Hydroxide 50%
โซดาไฟน้ำ 50%
LIQUID ของเหลว
Hydrochloric Acid 35%
กรตเกลือ 35%
LIQUID ของเหลว
ผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟิวริกรายใหญ่ในประเทศไทย
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th

เรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมที่เราใ

ห้บริการรวมถึงจุดแข็งของกรดซัลฟูริกครบวงจรเรายิ

นดีต้อนรับความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและจะตอ

บสนองทันที

เพื่อสอบถามใด ๆ ที่เราได้รับ

ติดต่อเราตอนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทร.

(+66) 2 886 2000 แฟกซ์ (+66) 2 886 2919

อีเมล ssbkk@saksriindustry.co.th

บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด 49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
ผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟิวริกรายใหญ่ในประเทศไทย
SAKSRI PRODUCT LIST
Product
สินค้า
Standard มาตรฐาน
Form แบบฟอร์ม
Sulphuric Acid 98%
กรดกำมะถัน 98%
มอก.41
LIQUID - ของเหลว
Sulphuric Acid 70%, 50%, 45%, 35%
กรดกำมะถัน 70%, 50%, 45%, 35%
มอก.41
LIQUID - ของเหลว
Ammonium Alum
สารส้มใส
มอก.165
LUMP#1,#2,#3 / POWDER ก้อน#1,#2,#3/ ผง
Aluminium Sulphate 8%
สารส้มขุ่น 8%
มอก. 165
LIQUID - ของเหลว
Aluminium Sulphate 16%
สารส้มขุ่น 16%
มอก.165
LUMP, STONE, POWDER ก้อน,หิน,ผง
Sulphur
ก่ามะถัน
FLAKE, LUMP, INGOT, POWDER, LIQUID เกล็ด,ก้อน,ลิ่ม,ผง,ของเ หลว
Aluminium Hydroxide
แป้งอลูมิน่า
POWDER ผง
Sodium Hydroxide 50%
โซดาไฟน้ำ 50%
LIQUID ของเหลว
Hydrochloric Acid 35%
กรตเกลือ 35%
LIQUID ของเหลว